Projekt: DiLite

Projekt DiLite - digitalna preobrazba V tisk d.o.o.

Podjetje V tisk d.o.o. Maribor je na razpisu P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP prejelo sofinaciranje operacije DiLite – digitalna preobrazba V tisk d.o.o.

Namen in opis projekta:

Namen projekta DiLite je, da podjetje v sklopu izvedbe zadanih aktivnosti, stopi na pot celovite digitalne preobrazbe, uvede nova digitalna orodja in rešitve ter spremeni svoje procese do te mere, da bo lahko izpolnilo cilje celovite digitalne preobrazbe.

Strateški cilji projekta:

Strateški cilji digitalizacije so naravnani k spremembam, ki bodo podjetje postopoma privedli k:

 • Brezpapirnemu poslovanju
 • Ustvarili novi eko-sistem za ponujanje novih proizvodov, storitev in tržnih modelov
 • Zagotovilo nemoteno delo v primeru izjemnih situacij
 • Dvignilo znanje in splošni nivo kompetenc zaposlenih na področju digitalizacije

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj – v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike: Evropska kohezijska politika v Sloveniji


Projekt: DiPrint

Projekt DiPrint - razvoj specifične programske rešitve za digitalno tiskarno

Kaj je DiPrint?

DiPrint je programska rešitev, specifično namenjena spremljanju proizvodnje v digitalni tiskarni srednjega in velikega formata. Gre torej za razvoj spletne, programske rešitve, katero bo mogoče uporabiti za spremljanje delovnega procesa v digitalni tiskarni.

Zakaj razvoj?

Glede na to, da se je branža digitalnega tiska velikih formatov pojavila pred cca 15. leti in je v zelo velikem porastu (največjih razmah pa doživlja zadnjih 5 let), praktičnih in preverjenih celovitih programskih rešitev za spremljanje proizvodnje v tovrstni branži ni. Sploh pa ne specialistično prilagojenih rešitev za mala in srednja podjetja. Večina danes trgu dosegljivih rešitev izvira iz klasične tiskarne, kjer je poslovanje precej drugačno. To pa tudi pomeni, da specifične rešitve, ki izvirajo iz klasične (offset) tiskarne za tovrstno dejavnost niso primerne. In tukaj vidimo priložnost razvoja, kot tudi trženja te programske rešitve.

Programska rešitev DiPrint je zasnovan kot moderna, spletna aplikacija, katero bo podjetje (naročnik) bodisi uporabilo kot svoj centralni informacijski sistem (CIS) ali sistem za podporo in spremljanje proizvodnje (MES). Zasnovana je kot modularni sistem, kateri obsega:

 • module za izdelavo ponudb in zajem naročil za izdelavo
 • module za spremljanje proizvodnje (fizično spremljanje delovnih nalogov skozi proizvodni proces)
 • module za materialno spremljanje proizvodnje
 • module za spremljanje spletnih naročil v obliki B2B/B2C
 • mobilni sistem za delo z sistemom preko mobile »app« (sprejem naročil na terenu, potrditev naročila, …)
 • rešitev za avtomatsko obdelavo poslanih motivov tiska (povezava na sisteme za avtomatično obdelovanje poslanih datotek)
 • module kalkulacij, ki omogočajo izračun lastnih cen produktov digitalnega tiska velikega formata in primerjavo le-teh z dejanskimi stroški proizvodnje
 • integrirano rešitev za podatkovne analize, ad-hoc poročanje in prikazovanje uspešnosti poslovanja (BI Sistem) programska rešitev bo temeljila na sodobni programski tehnologiji in bo v celoti pripravljena tako, da bo zagotovila popolno digitalizacijo vseh postopkov v podjetju in bo lahko postala nosilni sistem za digitalizacijo poslovanja podjetja.

Cilji razvoja

Cilj razvoja programskega produkta/rešitve je v tem, da se tržišču ponudi sodobna rešitev, katera bo z uporabo znatno vplivala na:

 • zmanjšanju dejanskega časa proizvodnje racionalnejši izrabi materiala (posledično zmanjševanje odpada) učinkovitejši rabi
 • proizvodnih virov (optimiziranje proizvodnje iz vidika človeških ali strojnih virov, manjši rabi energije) zmanjševanju števila reklamacij
 • kupcev (z izbiro ustreznejših materialov, barv ali uvedbo sistemov za kontrolo kvalitete oddanih motivov ali/in izdelanih produktov)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Projekt: Sončna elektrarna

Projekt Sončna elektrarna, s katerim je podjetje postaja energetsko samooskrbno

Projekt Postavitev sončne elektrarne, s katerim je podjetje pridobilo lastni vir oskrbe proizvodnje električne energije je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike: Evropska kohezijska politika v Sloveniji